Håll det snyggt kring idrottsplatsen

När man besöker en idrottsplats vill man att den ska se ut så bra som möjligt. En dålig byggd, städad och rensad idrottsplats kan ge ett negativt intryck på besökarna.

En idrottsanläggning är en byggnad eller anläggning avsedd för utövare och åskådare av en sport. Helt enkelt en plats där sport är i fokus. Exempelvis en fotbollsplan, utomhusrink eller löparbana.

Att hålla idrottsplatsen ren och fin

Många anläggningar har regler och metoder för att hålla platsen ren. Det kan exempelvis handla om att se till så att material blir undan plockat, att omklädningsrummen lämnas i bra skick eller att nedskräpning undviks. Städningen blir utförd antingen av olika föreningar eller kommuner. Men alla som besöker anläggningen ansvarar för att inte skräpa ner.

Vissa arbeten kräver mer tid, exempelvis att sköta gräsplaner (oavsett om det är konstgräs eller riktigt gräs) kan ta mycket energi. Om idrottsplatsen har problem med träd som är i vägen eller som behöver bli beskärda, kan det vara bra att ta hjälp av experter. Grenkultur är ett företag som erbjuder trädarbeten i hela Stockholmsområdet. De tjänster som går att välja mellan är bland annat klättring, trädfällning och arboristtjänster. Träd kan göra mycket för att en idrottsplats ska se bra ut.

About

View all posts by