Att få hjälp med ihållande skadeproblem

Det kan vara kämpigt att hålla modet uppe när man inte kan vara aktiv som man brukar eller önskar på grund av skada som gör att man måste hålla sig någorlunda stillasittande. Även om man försöker vila eller hålla igång så smått på egen hand med dagliga gymnastikrörelser så kan det löna sig att ta hjälp från professionellt håll då många bitar spelar in i läkningsprocessen.

back pain

Hur blir man fortast frisk?

Skadeperioden kan minska med en professionell insats som fokuserar på flera bitar och inte bara smärtstillande. Denna metod inkluderar sjukgymnastik, beteendeterapi och annan fysisk träning som har tagits fram speciellt för patienten. Exempelvis enbart massage kommer alltså inte hjälpa i långa loppet då vi inte aktivt stimuleras varken fysiskt eller psykiskt.

Olika rehabiliteringsprogram har alltså visat sig vara den långsiktigt bästa lösningen, och här finns det ett stort utbud online idag av företag med praktik och olika lösningar för den bästa rehabiliteringen, med sjukgymnast, naprapat eller den vård som passar just för en specifik skada, som ju också kan vara arbetsrelaterad och behöver vård på flera plan.

Träna både kropp och hjärna

Andra studier har också visat att man kan träna upp hjärnan att minska smärta genom olika övningar i smärthämningssystemet,. Detta kan också muskelträning hjälpa till med, och det är här sjukgymnasten kommer in i bilden, som är medicinskt utbildad och kan se till en helhetslösning för att motarbeta smärtan.

Då självförtroendet kan få sig en törn av att känna kronisk smärta är det viktigt att få prata med någon som vet hur både kropp och själ fungerar tillsammans, och därefter komma med en plan för hur vi snabbast ska fungera som vanligt igen.

About

View all posts by